Uzman Kadro Tez Destek

Tez destek arayışındaysanız Saygın Akademik Danışmanlığa başvurabilirsiniz. Bunun için bizi arayın ve aradığınız tez destek i size sunalım.

Tezli programlar, öğrencilere belli bir konuda araştırma yapma ve bu araştırmayı bir tez hazırlayarak sunma fırsatı tanıyan programlardır. Bu programlar çoğunlukla bir lisans diplomasına ya da benzer bir niteliğe sahip öğrencilere açıktır. 

Sizler için tez yazım aşamalarını aşağıda sıralıyoruz.

Konu Seçimi:

Tezli programlar çoğunlukla öğrencinin kendi ilgi alanlarını bulmasına ve seçtiği bir konuda ayrıntılı bilgi edinmesini sağlar. Bu yolda öğrenciler bir danışmanla işbirliği yaparak tez konularını belirler. Tez konunuzu belirlemede sizlere yardım için buradayız. Bir sonraki aşamada öğrenci seçilen konuya ilişkin literatür taraması gerçekleştirir.

Literatür Taraması

Öğrenci, seçtiği konuyla ilgili literatürü inceleyerek konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları analiz eder. Bu, öğrencinin çalışmasını mevcut bilgi birikimiyle bağlamasına yardımcı olur. Yine bu aşamada alanında uzman kadromuz sizler için literatür taramasını gerçekleştirir.

Araştırma Soruları ve Hipotez:

Bu noktada öğrenci, tez çalışmasının odak noktasını belirleyen araştırma soruları veya bir hipotez geliştirir. Araştırma sorusunu sizinle çalışan uzmanımız belirler ve size iletir.

Metodoloji:

Öğrenci, tezini nasıl gerçekleştireceğini belirler. Araştırma tasarımı, veri toplama yöntemleri, analiz yöntemleri gibi detaylar bu aşamada belirlenir. Elbette bu aşamaların her biri çok meşakkatlidir. Ancak bizlere tez destek için başvurursanız bu alanda ilerlemek sizin için çok daha kolay olacaktır. Buradan sonra nihayet yazım aşamasına geçeriz.

Tez Yazımı:

Bu aşamada uzmanımız sizler için, belirlediğimiz metodolojiyi kullanarak tezi yazar. Ve her hafta danışmanınıza göstermek üzere size yollar. Sonra alınan dönütler doğrusunda düzeltmelerle birlikte yazıma devam eder. Tez genellikle belli bir sayfa sayısını aşmayan, bilimsel yazım kurallarına uygun, özgün bir akademik çalışmadır. Ve alanında uzman ekibimiz özgün, kurallara uygun çalışmayı sizler için tamamlar.

Tez Savunması:

Bu aşamaya geldiğimizde tezimiz hazırdır ve  siz değerli öğrenciler, tezi bir jüri önünde savunur. Savunma genellikle öğrencinin çalışmasını, metodolojisini, bulgularını ve sonuçlarını içerir. Hafta hafta çalışıldığından bu aşamada zaten teze hakim olursunuz.

Sonuçlar ve Mezuniyet:

Tez savunulduktan ve jüri tarafından kabul edildikten sonra öğrenci tezli programını tamamlar ve mezuniyet sürecini başlatır.


Başvuru Formu

Başvuruda bulunmak istediğiniz Hizmeti Seçiniz
gün/ay/yıl şeklinde yazınız.
statics